„Niebieskie Mieszkanie”… +Księdzu Piotrowi Rymarowiczowi

muz. sł. Marek Dziok 23.05.2022

Wśród milionów gwiazd, tam gdzie niebios otchłanie
Teraz masz swój dom, Niebieskie Mieszkanie.
Zatrzymany czas, ziemskiego istnienia.
W tajemnicy śmierci, w pragnieniu Zbawienia.

Prowadziłeś nas i uczyłeś jedności,
Wskazywałeś jak kroczyć drogą Miłości.
Przebaczałeś nam w imię Jezusa
Każdy ludzki grzech, który boli Chrystusa.

Za ten wielki Dar, Twojego Kapłaństwa
Usłysz naszą pieśń, modlitwę Różańca.
I choć tyle łez, kiedy ból pożegnania
W nas nadzieja trwa, w Wieczności spotkania…

Ref: Dobry Jezu a nasz Panie
Próśb błagalnych szept do Ciebie…
Daj Mu Wieczne Spoczywanie,
I nagrodę wieczną w Niebie.
Daj Mu Wieczne Spoczywanie
Wiekuiste Szczęście w Niebie