Ostatnie pożegnanie ks. Piotra

Ew. Jana 3:16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg Tak umiłował nas mieszkańców Trepczy i Międzybrodzia że dał nam Wielkiego Proboszcza , aby prowadził nas do zbawienia. Najdroższy Ks. … Czytaj dalej…